Dyrlæge – I Nuuk!

Af: Erik H K Heilmann, Kommunal bestyrelseskandidat for Atassut, 2. april 2013 – Kommuneqarfik Sermersooq.

Kort præsentation: Er 45 år har selv været lykkelig hundeejer af 3 hunde i tidens løb.

Fra sommeren 2013 vil vi her i Nuuk have ingen dyrlægeordning. Kan dette være rigtigt?

Jeg mener dette forhold på ingen måde kan accepteres. Der er rigtig mange familier i Nuuk som har kæledyr. Hvorledes skal man forholde sig vis ét af dyrene brækker benet eller på anden måde kommer til skade, eller bliver syg på anden vis? Skal man bare aflive kæledyret da den nu er blevet syg?

Hvis vi bliver syge er der hjælp at hente og vores kæledyr skal også have den mulighed!

Jeg mener, at kommunen må kunne ansatte en dyrlæge som samtidig skal reorganisere hele området, således kommunens andre aktiviteter indenfor området passende kan samkøres ind i en dyrlæge ordning her i Nuuk, således funktionens synergieffekter effektiviseres, hvor også ”Kalaaliaraq/brættet” bør kunne tænkes ind i ordningen.

Jeg mener at vi i forbindelse med reorganiseringen skal tænke bolig nr. ind, således der kan fremtidssikres at nyordningen fra starten kan løbe sig godt i gang.

Kan så vis der foreligger interesse passende i fremtiden privatiseres med serviceaftale med kommunen da samkørte områder stadig vil være områder som man skal arbejde indenfor hos den fremtidige dyrlæge under Nuuk by!

Kære læser og vælger! Jeg stiller op for Atassut Nuuk, vis du støtter ideen for oven, kan du med din stemme sikrer, at jeg helhjertet vil arbejde for dig og din/-e kæledyr – Godt valg!