Bragt i Nuuk Ugeavis onsdag 8. november 2017

Foreningen Nuummi Uumasut oprettede for nogle år tilbage den eneste dyreklinik i Grønland med praktiserende dyrlæge i håb om at kunne tilbyde hjælp til syge dyr og deres ejere.

Vi havde ikke haft en fast dyrlæge her i Nuuk i en periode, og vi så fl ere og fl ere dyr med skader, der ikke kunne ordnes, uden at vi gik aktivt ind og gjorde noget. Som hundeejer var det svært at se på, og jeg ville selv gerne sikre mig, at mine hunde havde det godt, siger Tom Amtoft, Formand for Nuummi Uumasut.

Heldigvis for projektet, så var der kommunalvalg, og det lykkedes foreningen at komme i kontakt med flere lokalpolitikere, der syntes om ideen, og efter valget opnåede vi støtte fra politisk side til at gøre noget aktivt ved problemet. Mange lokale dyreejere syntes også om ideen, og klinikken tog rigtig fart, da et ægtepar havde en syg hund med en øjenskade.

Vi havde jo ingen dyrlæge i byen til at hjælpe, så vi kontaktede en dyrlæge i Danmark, der kom herop og opererede hundens øje ud. Hunden klarede det, og ægteparret tilbød os derefter at få et lokale de havde, så vi kunne lave en klinik. Hunden hedder Donna, og deraf kom navnet ”Donnas Dyreklinik”

Da lokalet var på plads, var det også nemmere at søge hjælp hos dyrlæger i Danmark og fonde i blandt andet USA, til at skaffe udstyr til klinikken. Det store gennembrud kom dog, da foreningen blev kontaktet af en dyrlæge i Rødkjærsbro i Danmark, som tilbød at køre rundt i Danmark og indsamle det udstyr, vi behøvede for at starte klinikken.

Nuummi Uumasut var meget heldige, da vi ansatte vor første dyrlæge, idet hun tidligere havde været ude i den store verden og hjælpe dyr, hvor der ikke var de rigtige faciliteter til at gøre arbejdet. Hun forstod problemerne og var god til at hjælpe med at opbygge klinikken til den standard, vi har i dag.

Status

I dag har foreningen ansat to halvtidsdyrlæger, der tilsammen udgør det beredskab, vi har.

Klinikken har de mest fornødne ting som en lille klinik i Danmark ville have.

Der mangler dog stadig udstyr, og det, vi har, er ikke nyt.

Vi gør alt, hvad vi kan for at holde udgifterne nede, så alle dyreejere har mulighed for at komme til os med syge dyr.

De indtægter, vi har, går til lønninger til dyrlægerne samt indkøb af medicin og forbrugsmaterialer.

Alt andet, deri blandt indkøb af udstyr, er der ikke penge til. Derfor er det vigtigt, at vi som frivillige bliver ved med at ansøge fonde og virksomheder om hjælp.

Det er derfor meget vigtigt, at vi alle bliver ved med at støtte foreningen og klinikken.

Vi har ikke været gode nok til at fortælle offentligheden, at vi gør arbejdet i foreningen frivilligt, og at vort arbejde gør, at Nuuk og Grønland har en praktiserende dyrlæge . Folk rejser hele tiden fra Grønland og nye kommer til, og specielt de nytilkomne kender ikke de forhold, vi lever under heroppe. Det kommer derfor som en overraskelse for mange, at et så stort land som Grønland kun har en rigtig Dyreklinik med dyrlæger, der hjælper kæledyr. Men sådan er det, og vi er stolte af, at vi kan hjælpe så mange dyr”

Hvad så nu

Nuummi uumasut har brug for dig.

Vi mangler personer, der vil give en hånd i bestyrelsen, samt organisere arrangementer, hvor vi kan samle penge ind til udstyr og hjælp til de dyreejere, der ikke har penge nok til at gå til dyrlægen.

Vi holder generalforsamling den 16. november kl. 19 i Donnas dyreklinik, med spørgsmå- let ”skal der stadig være en dyrlæge i Nuuk??”

Vi håber på at se rigtig mange mennesker, og gerne nogle der vil gøre en indsats for at dyrene i Nuuk får den hjælp de behøver.