-Der skal arbejdes stærkt for bedre dyreveldfærd i kommunen. Rammerne og reglerne for at have dyr skal skærbes og skal formidles meget bedre ud. Herunder er det et krav for overholdelsen af disse rammer, regler samt dyreveldfæren, at der er en dyrelæge fast i kommenen. Der skal arbjedes på tiltag der bringer mennesker tættere på dyr, herunder børn og unge, og vi skal bla. have bedre viden om hvordan dyr også kan bruges som terapidyr.(løsning kan evt. være at man ”udnytter” de dyrelæger man har og som er interesseret i en turnus ordning hvor der holdes åbent på klinikken 2 eftermiddage og evt. en lørdag om ugen. En anden løsning kan være at man fra kommunens side simpelthen gør det mere atraktivt at være dyrelæge. Taksterne på behandling skal være højere end den tidligere klinik. For at afhjælpe dem der evt. ikke vil have råd i overgangsfasen, skal der laves en ”hjælpepulje” til dem i nød med deres dyr. Derudover er det meget vigtig for mig at disse løsninger og beslutninger bliver diskuteret med dyreejerne, da det er dem jeg er her for. Det er vigtig for mig at beslutninger bliver taget sammen med borgerne!