Nuummi Uumasut kan give tilskud til betaling af dyrelægeregningen

Økonomisk hjælp til betaling af dyrlægeregningen

Har dit dyr brug for dyrlægebehandling og har du svært ved at kunne betale regningen, kan du søge om økonomisk tilskud til betaling af dele eller hele dyrlægeregningen.

Økonomisk hjælp til betaling af dyrlægeregningen ydes på baggrund af husstandens indkomst.
Hvordan du søger om økonomisk tilskud og betingelserne derfor, kan du læse mere om her.

Betingelser
Du kan kun søge om økonomisk tilskud, hvis det nedenstående er opfyldt:

Satser

For at ansøge om økonomisk hjælp til dyrlægeregningen, skal familien samlede indkomst ligge under følgende satser:

Grænsen for husstandens samlede indkomst:


Ansøgning
Vil du søge om økonomisk støtte til dyrlægeregningen, skal du udfylde vedlagte blanket og aflevere den hos dyrlægen.

Dyrlægen sørger for at ansøgningen afleveres til Nuummi Uumasut. Det er alene Nuummi Uumasut der tager stilling til om der kan ydes økonomisk støtte.

Din ansøgning vil blive behandlet på efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor efter du vil få besked, om du kan modtage økonomisk støtte.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

<indsæt online formular og link til skema til print>